http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_835/wp_20190605_084.jpg5 czerwca grupa najstarszych uczniów naszej szkoÅ‚y wzięła udziaÅ‚ w zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób NiepeÅ‚nosprawnych ,,Razem” Warsztat Terapii ZajÄ™ciowej, Sokólskich Spotkaniach Integracyjnych. Na hali sportowej spotkaÅ‚y siÄ™ zespoÅ‚y z placówek województwa podlaskiego, aby rywalizować ze sobÄ… podczas zmagaÅ„ sportowych. Nasz drużyna pokazaÅ‚a ducha walki i zachowania fair play uczestniczÄ…c w sztafecie zdaniowej, skoku w dal, rzucie do celu. NagrodÄ… za zdrowÄ… i uczciwÄ… rywalizacjÄ™ byÅ‚ puchar, nagroda rzeczowa i pyszny obiad.

UdziaÅ‚ w imprezie, oprócz satysfakcji i sukcesów sportowych byÅ‚ Å›wietnÄ… okazjÄ… do odnowienia kontaktów z dawno niewidzianymi absolwentami naszej szkoÅ‚y. Przyjemnie byÅ‚o usÅ‚yszeć, co u nich sÅ‚ychać i jak siÄ™ potoczyÅ‚y ich losy po opuszczeniu murów naszej placówki.

Dziękujemy organizatorom za umożliwienie nam udziału w spotkaniu. Mamy nadzieję na rewanż za rok. Zdjęcia

Opiekunowie: Dorota KozaczyÅ„ska,  Magdalena SÅ‚yż