http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_837/p6130002.jpgW II półroczu roku szkolnego 20018/2019 w internacie SOSW w Sokółce kontynuowana była Akcja ,,Czytanie na dobranoc”. W czasie jej trwania, od lutego do czerwca obyło się 45 spotkań. Podobnie jak w ubiegłych latach czytanie odbywało się wieczorową porą. Do czytania młodszym zachęcaliśmy starszych wychowanków. Poprzez codzienne czytanie poświęcamy dzieciom swoją uwagę oraz spędzamy z nimi czas. Wspólne czytanie to doskonała okazja, aby obdarzyć je tym czego bardzo potrzebują - naszej uwagi.

To najtańsza i najskuteczniejsza metoda podniesienia poziomu szkolnej edukacji i poprawy relacji między wychowankami. Jest to również najlepszy sposób, aby uczyć języka i rozbudzać wyobraźnię. W czasie czytania dzieci wyciszają się, poprawia się koncentracja uwagi, wyrabia się poczucie stałości i spokojnego rytmu. Korzyści te osiągamy bez dużych nakładów finansowych. Opierają się one na pozytywnych relacjach między dorosłym a dzieckiem podczas wspólnie spędzanego czasu wolnego. Przeprowadzone działania w ramach Akcji ,,Czytanie na dobranoc” wpłynęły pozytywnie na rozwój prawidłowych relacji miedzy wychowankami oraz rozwój ich osobowości.

W tym półroczu nowością było pozyskanie w środowisku lokalnym od indywidualnych darczyńców 23 książek na rzecz wychowanków internatu. Dziękujemy za wzbogacenie naszego księgozbioru. Mamy nadzieję na kontynuowanie tej akcji w przyszłym roku szkolnym. Zdjęcia

Na czas wakacji zachęcamy rodziców do czytania dzieciom na dobranoc.

Katarzyna Bubieniec, Beata Boguszewska