http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_839/img_20190614_095803.jpgW dniu 14 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami naszych wychowanków. Wzięło w nim udział 30 rodziców. Zebranie otworzyła dyrektor SOSW w Sokółce, pani Elżbieta Szomko, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek posiedzenia.
W I części spotkania – ogólnej, rodzice obejrzeli prezentacje na temat działalności ośrodka w roku szkolnym 2018/2019 przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Rodzice poznali „Bazę ośrodka i bezpieczeństwo” przedstawione przez panią Beatę Mozolewską, a w tym  sprzęt  i pomoce dydaktyczne zakupione przez placówkę. „Projekty realizowane w ośrodku” przedstawiła pani Lila Zajkowska i pani Beata Tur.

Na kolejnej prezentacji rodzice mogli zobaczyć swoje dzieci biorące udział w licznych konkursach, zabawach i imprezach organizowanych w placówce (pani Marta Kawrygo-Leonowicz). Najważniejsze elementy funkcjonowania przedszkola specjalnego, w tym roku szkolnym rozszerzonego o II oddział, zaprezentowała wychowawczyni – pani Agata Gieniusz. Działalność profilaktyczną przedstawlili specjaliści szkolni: psycholog p.Oliwia Burdyńska-Bilmin – „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019”, a pedagog p.Elżbieta Januszko-Szymaniuk „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej”.
Sprawy różne dotyczyły potrzeby wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym poprzez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.
    W II części spotkania dokonano oceny efektywności zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych wychowanków ośrodka. Rodzice indywidualnie spotkali się z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami pracującymi z ich dziećmi. Zdjęcia