http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 05 czerwca 2019 rozstrzygniÄ™to szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Moja wymarzona zÅ‚ota rybka” organizatorem którego byÅ‚o Muzeum ZÅ‚otej Rybki i SzkoÅ‚a w Dydni. Celem konkursu byÅ‚o zainteresowanie dzieci tematykÄ… Å›rodowiska wodnego ryb, ich anatomiÄ… wÄ™dkarstwem, ekosystemem rzek, propagowanie wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni i aktywnoÅ›ci twórczej, rozwijanie wrażliwoÅ›ci estetycznej.

 Konkurs byÅ‚ rozegrany w trzech kategoriach wiekowych ( 3-5 lat, 7-10 lat, 11-15 lat). W etapie szkolnym konkursu wziÄ™li udziaÅ‚ uczniowie klas PdP.  Przy wyborze zwyciÄ™skich prac komisja w skÅ‚adzie: p. Iwona Gieniusz, p. Agnieszka Ambrożko braÅ‚a pod uwagÄ™ nieszablonowÄ… technikÄ™, oryginalne ujÄ™cie tematu, estetykÄ™ wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem.

Komisja nagrodziÅ‚a autorów nastÄ™pujÄ…cych prac:

Kategoria I :  3-5 lat

I miejsce: Szymon Białochleb pod kierunkiem A. Gieniusz

II miejsce: Michał Szczukiewicz pod kierunkiem A. Gieniusz

III miejsce: Kacper Boboryko pod kierunkiem p. A. Gieniusz

Wyróżnienie: Jakub Maciaszek pod kierunkiem A. Gieniusz

Kategoria II :  7-10 lat

I miejsce: Kamil Zawadzki pod kierunkiem p.Beaty Mozolewskiej

II miejsce: Agnieszka Urban  pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

III miejsce: Tomasz Szorc pod kierunkiem p.Beaty Mozolewskiej

Wyróżnienie: Mateusz Smyk pod kierunkiem p.Beaty Mozolewskiej

Kategoria III:11-15 lat

I miejsce: Aleksandra Kostro pod kierunkiem p.Ewy Wińskiej

II miejsce: Andzelika Przeździecka  pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

III miejsce: Kamil Olechno pod kierunkiem p.Ewy Wińskiej

Wyróżnienie: Izabela Kowejsza pod kierunkiem p.Ewy WiÅ„skiej

Wyróżnienie: Luiza Lech pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

Wyróżnienie: Wiktoria Smarżewska pod kierunkiem p. Katarzyny Zaleskiej

Kategoria PdP ( poza etapem ogólnopolskim)

I miejsce: Patrycja Jarmoszko pod kierunkiem p.Marty Tolko- Kuziuty

II miejsce: Daniel Barcewicz  pod kierunkiem p. Marty Tolko- Kuziuty

III miejsce: Joanna Krysiuk pod kierunkiem p.Marty Tolko- Kuziuty

Wyróżnienie: Piotr StanisÅ‚awczyk pod kierunkiem p.Marty Toko – Kuziuty

 

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Moja wymarzona zÅ‚ota rybka” otrzymali od organizatora konkursu Muzeum ZÅ‚otej Rybki w Dydni dyplomy wraz z biletem wstÄ™pu  do Muzeum  ważnym do 30.09.2019r

GRATULUJEMY!!!!!! Å»yczymy dalszych sukcesów

W dniu 13czerwca 2019 odbyÅ‚ siÄ™ apel, w którym organizatorka wrÄ™czyÅ‚a nagrody zwyciÄ™zcom.

Konkurs i nagrody zorganizowała p. Beata Mozolewska.