http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 05 czerwca 2019 rozstrzygnięto szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Moja wymarzona złota rybka” organizatorem którego było Muzeum Złotej Rybki i Szkoła w Dydni. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką środowiska wodnego ryb, ich anatomią wędkarstwem, ekosystemem rzek, propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 Konkurs był rozegrany w trzech kategoriach wiekowych ( 3-5 lat, 7-10 lat, 11-15 lat). W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas PdP.  Przy wyborze zwycięskich prac komisja w składzie: p. Iwona Gieniusz, p. Agnieszka Ambrożko brała pod uwagę nieszablonową technikę, oryginalne ujęcie tematu, estetykę wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem.

Komisja nagrodziła autorów następujących prac:

Kategoria I :  3-5 lat

I miejsce: Szymon Białochleb pod kierunkiem A. Gieniusz

II miejsce: Michał Szczukiewicz pod kierunkiem A. Gieniusz

III miejsce: Kacper Boboryko pod kierunkiem p. A. Gieniusz

Wyróżnienie: Jakub Maciaszek pod kierunkiem A. Gieniusz

Kategoria II :  7-10 lat

I miejsce: Kamil Zawadzki pod kierunkiem p.Beaty Mozolewskiej

II miejsce: Agnieszka Urban  pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

III miejsce: Tomasz Szorc pod kierunkiem p.Beaty Mozolewskiej

Wyróżnienie: Mateusz Smyk pod kierunkiem p.Beaty Mozolewskiej

Kategoria III:11-15 lat

I miejsce: Aleksandra Kostro pod kierunkiem p.Ewy Wińskiej

II miejsce: Andzelika Przeździecka  pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

III miejsce: Kamil Olechno pod kierunkiem p.Ewy Wińskiej

Wyróżnienie: Izabela Kowejsza pod kierunkiem p.Ewy Wińskiej

Wyróżnienie: Luiza Lech pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

Wyróżnienie: Wiktoria Smarżewska pod kierunkiem p. Katarzyny Zaleskiej

Kategoria PdP ( poza etapem ogólnopolskim)

I miejsce: Patrycja Jarmoszko pod kierunkiem p.Marty Tolko- Kuziuty

II miejsce: Daniel Barcewicz  pod kierunkiem p. Marty Tolko- Kuziuty

III miejsce: Joanna Krysiuk pod kierunkiem p.Marty Tolko- Kuziuty

Wyróżnienie: Piotr Stanisławczyk pod kierunkiem p.Marty Toko – Kuziuty

 

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Moja wymarzona złota rybka” otrzymali od organizatora konkursu Muzeum Złotej Rybki w Dydni dyplomy wraz z biletem wstępu  do Muzeum  ważnym do 30.09.2019r

GRATULUJEMY!!!!!! Życzymy dalszych sukcesów

W dniu 13czerwca 2019 odbył się apel, w którym organizatorka wręczyła nagrody zwycięzcom.

Konkurs i nagrody zorganizowała p. Beata Mozolewska.