http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20190613_132634_resized_20190618_073524201.jpgW dniu 05 czerwca 2019 rozstrzygniÄ™to szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Moja wymarzona zÅ‚ota rybka” organizatorem którego byÅ‚o Muzeum ZÅ‚otej Rybki i SzkoÅ‚a w Dydni. Celem konkursu byÅ‚o zainteresowanie dzieci tematykÄ… Å›rodowiska wodnego ryb, ich anatomiÄ… wÄ™dkarstwem, ekosystemem rzek, propagowanie wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni i aktywnoÅ›ci twórczej, rozwijanie wrażliwoÅ›ci estetycznej.

Konkurs był rozegrany w trzech kategoriach wiekowych ( 3-5 lat, 7-10 lat, 11-15 lat). W etapie szkolnym konkursu wzięli udział uczniowie klas PdP. Przy wyborze zwycięskich prac komisja w składzie: p. Iwona Gieniusz, p. Agnieszka Ambrożko brała pod uwagę nieszablonową technikę, oryginalne ujęcie tematu, estetykę wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem.

Komisja nagrodziÅ‚a autorów nastÄ™pujÄ…cych prac:

Kategoria I : 3-5 lat

I miejsce: Szymon B. pod kierunkiem A. Gieniusz

II miejsce: Michał S. pod kierunkiem A. Gieniusz

III miejsce: Kacper  B. pod kierunkiem p. A. Gieniusz

Wyróżnienie: Jakub M. pod kierunkiem A. Gieniusz

Kategoria II :  7-10 lat

I miejsce: Kamil Z. pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

II miejsce: Agnieszka U.  pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

III miejsce: Tomasz S. pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

Wyróżnienie: Mateusz S.  pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

Kategoria III: 11-15 lat

I miejsce: Aleksandra K. pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

II miejsce: Andżelika P.  pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

III miejsce: Kamil O. pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

Wyróżnienie: Izabela K. pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

Wyróżnienie: Luiza L. pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

Wyróżnienie: Wiktoria S. pod kierunkiem p. Katarzyny Zaleskiej

Kategoria PdP ( poza etapem ogólnopolskim)

I miejsce: Patrycja J. pod kierunkiem p. Marty Tolko-Kuziuty

II miejsce: Daniel B.  pod kierunkiem p. Marty Tolko-Kuziuty

III miejsce: Joanna K. pod kierunkiem p. Marty Tolko-Kuziuty

Wyróżnienie: Piotr S. pod kierunkiem p. Marty Toko-Kuziuty

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja wymarzona zÅ‚ota rybka” otrzymali od organizatora konkursu Muzeum ZÅ‚otej Rybki w Dydni dyplomy wraz z biletem wstÄ™pu  do Muzeum  ważnym do 30.09.2019r

GRATULUJEMY!!!!!! Å»yczymy dalszych sukcesów

W dniu 13 czerwca 2019 odbyÅ‚ siÄ™ apel, w którym organizatorka wrÄ™czyÅ‚a nagrody zwyciÄ™zcom.

Konkurs i nagrody zorganizowała p. Beata Mozolewska.