http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że rozpoczynamy półkolonie dla naszych podopiecznych oraz realizację projektów:

- projekt: "Wakacyjna przygoda z rehabilitacją" dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez PCPR w Sokółce;
- projekt: "Półkolonie z rehabilitacją" dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku;
- projekt: "Półkolonie z rehabilitacją" dofinansowany ze środków publicznych w ramach konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
https://www.soswsokolka.pl/images/pkolonie_-plkolonie_z_rehabilitacj-1.jpg