Informujemy, że rozpoczynamy półkolonie dla naszych podopiecznych oraz realizację projektów:

- projekt: "Wakacyjna przygoda z rehabilitacją" dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez PCPR w Sokółce;
- projekt: "Półkolonie z rehabilitacją" dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku;
- projekt: "Półkolonie z rehabilitacją" dofinansowany ze środków publicznych w ramach konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
https://www.soswsokolka.pl/images/pkolonie_-plkolonie_z_rehabilitacj-1.jpg