https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_847/part_1561455594971_1.jpegTrwają półkolonie letnie, podczas których organizatorzy zadbali o wiele atrakcji i zajęć terapeutycznych dla podopiecznych. Trzeciego dnia odbyła się wycieczka do Augustowa i rejs statkiem do Studzienicznej. Czwarty dzień wypełniały zajęcia specjalistyczne oraz świetlicowe. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Półkolonie pod hasłem "Półkolonie z rehabilitacją", to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: ze srodków Województwa Podlaskiego z ROPS w Białymstoku, ze środków PFRON z PCPR w Sokółce i z dotacji otrzymanej od Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i środków Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.