https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_852/65958500_455964465197073_777660153141919744_n_t2.jpgW czasie „Półkolonii z rehabilitacją” 6 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce uczestniczyło w zajęciach hydroterapii. Celem zajęć była aktywizacja ruchowa narządu ruchu w środowisku wodnym, podniesienie sprawności ogólnej oraz kształcenie umiejętności samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, posługiwanie się suszarką, przestrzeganie zasad higieny osobistej. Podczas zajęć uczniowie doskonalą znajomość schematu ciała, sprawność ręki i palców.

Aktywności w czasie zajęć sprzyjają rozwijaniu umiejętności obserwacji oraz przyczyniają się do poprawy sprawności wyciągania wniosków. Uczestnicy zajęć m.in.: obserwują zachowanie się przedmiotów w środowisku wodnym, wyjmują określone przedmioty według reguł, kolorów i kategorii - ćwicząc  sprawność i planowanie ruchu. Podopieczni wykonują również ćwiczenia aktywizujące układ ruchowy w środowisku wodnym. W czasie zajęć jest też  czas na  „błogie lenistwo” i relaks podczas hydromasażu. Zdjęcia

Półkolonie współfinansowane są ze: środków Województwa Podlaskiego otrzymanych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, z dotacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce i środków Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

Zuzanna Szarkowska – Czeczko

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”