https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_853/20190701_101208.jpgW ramach półkolonii realizowanych przez Stowarzyszenie Na Recz Wspierania  Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce w dniu 24 czerwca  i 1 lipca 2019r. pani Marta Kulmaczewska przeprowadziła z podopiecznymi Stowarzyszenia grupowe zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata. Zajęcia miały na celu: oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, lepsze rozumienie otoczenia, motywowanie do podejmowania aktywności, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu, wywoływanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa, rozwijanie  wrażliwości słuchowej, a także usprawniania wszystkich zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu, wzroku. Innym celem było: wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i nabycie nowych doświadczeń w zakresie percepcji dotykowej.

Zajęcia odbyły się w Sali Doświadczania Świata z wykorzystaniem znajdującego się tam sprzętu i przyniesionego z zewnątrz: lampy świetlnej i błyskowej, czarodziejskiej kuli, kolumny bulgoczącej,  kolumny z piórkami, kurtyny światłowodów, łózka wodnego, emitera zapachów,  szachownicy z kontrastowymi kolorami,   podestu wibracyjno – dźwiękowego. Zabawy takie jak:  „Ruchomy obraz”, „Kolorowe wężyki”,   „Zaplatamy warkocz”, „Pada śnieg”,  „Jaki to kolor”,  „Czarodziejska kula”,  „Pachnący wietrzyk”,„Co tak szumi”, „Latające światełka” to tylko niektóre zabawy, z jakich  mogli korzystać podopieczni. Wiele doznań zmysłowych przeżyli także podopieczni podczas zabaw z włączonym światłem ultrafioletowym, wtedy samodzielnie wykonywali kule z papieru, włączali świecące zwierzątka, rozpoznawali i utrwalali kolory i kształty czy chodzili po fakturowej ścieżce. Wiele radości uczestnikom zadania przyniosły zabawy dotykowe z różnymi tworzywami i materiałami tj. folia bąbelkowa, ciastolina, pianka do włosów, woda, żelowe kuleczki, galaretka, a także zabawy z materiałami sypkimi tj. makarony, ryż, fasola, groch, kasza, kasztany.

Podczas zajęć podopieczni usprawnili umiejętności komunikacyjne, poddali się stymulacji zmysłów, reagowali na określone bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, zapachowe, czerpali radość z uczestnictwa w zabawach, dotykali, chwytali podawane przedmioty,  manipulowali nimi, współdziałali z nauczycielem i w grupie, koncentrowali uwagę na dostarczanych bodźcach wzrokowych, słuchowych, dotykowych i węchowych, doskonalili sprawność manualną, usprawniali motorykę dużą, chętnie,  wzbogacili wiedzę o otaczającym świecie w zakresie percepcji dotykowej a także nabyli nowe doświadczenia w zakresie percepcji dotykowej. Zdjęcia

Opracowała: Marta Kulmaczewska