http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_71/1.jpg

03.10.2012r. na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pana Jana Łaszczyka delegacja naszej placówki z paniÄ… Dyrektor i Kierownik uczestniczyÅ‚a w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013.

Nasza delegacja uczniowska i kierownicza wzięła udziaÅ‚ w wykÅ‚adzie inauguracyjnym, pt.: „O konfliktach miÄ™dzy ludźmi i o sposobach ich kontrolowania” prowadzonym przez prof. Janusza Reykowskiego, wysÅ‚uchaÅ‚a Gaude Mater  Polonia i Gaudeamus. Po czym zostaÅ‚a serdecznie ugoszczona przez samego pana Rektora ciepÅ‚ym sÅ‚owem i poczÄ™stunkiem.

Pomimo deszczowej pogody dzieci podziwiały zmieniającą się stolicę z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki oraz spacerowały uliczkami Starego Miasta.

                                                                                                             MTK

PS. UdziaÅ‚ delegacji naszej placówki w tym uroczystym dla uczelni dniu to wynik wieloletniej wspóÅ‚pracy pani Dyrektor z profesorami tejże Uczelni z samym Rektorem na czele. Zwiedzanie Warszawy zorganizowaÅ‚a pani Kierownik OÅ›rodka.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Więcej zdjęć na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie do obejrzenia tutaj.