http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20190626_085903_hdr-1.jpgPodczas drugiej edycji półkolonii letniej „Półkolonie z rehabilitacją” trójka uczniów miała możliwość skorzystania z zajęć rewalidacyjnych w zakresie Terapii EEG Biofeedback (3x 4 godz.). Podczas treningów wykorzystywaliśmy specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji  aktywności i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiła, że nabywanie kolejnych umiejętności stało się dla uczestników półkolonii ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu dzieci uczyły się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania  własnego organizmu, aktywizowały pracę  mózgu, ćwiczyły umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Beata Mozolewska