http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_855/20190701_100717.jpgW ramach projektu „ Półkolonie z rehabilitacją”  odbywały  się warsztaty ceramiczne, których  głównym celem było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez działalność twórczą. Podczas tych warsztatów  uczestnicy modelowali z gliny, formowali dzieła według własnych pomysłów oraz wykrawali ozdoby za pomocą foremek. Poprzez te zajęcia podopieczni przeżyli  twórcze doświadczenie,  rozwijali swoją  kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne.

Była to  także zabawa, dzięki której odkrywali  swoje możliwości i talenty, realizowali fantastyczne pomysły, cieszyli  się tworzeniem rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Kontakt z gliną przyniósł także doskonały efekt terapeutyczny: relaksował, uspokajał, wyciszał oraz pozwalał  na rozładowanie negatywnych emocji. Dodatkowo poprzez pracę z gliną dzieci i młodzież uczyła się koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, planowania oraz współpracy.

Zdjęcia

                                                                                           Bożena Rećko