http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_856/65391842_451533198973533_6110383739328528384_n.jpgMuzyka jest niewerbalnym środkiem komunikacji. Posiada duże działanie aktywizujące. Kontakt z muzyką rozwija aktywną i twórczą wyobraźnię. Podopieczni letnich półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” uczestniczyli w zajęciach muzycznych. Chętnie i  aktywnie brali w nich udział  poprzez śpiew, słuchanie, wystukiwanie rytmów. Bardzo atrakcyjną formą zabawy była gra na prostych instrumentach muzycznych, która wywołała spontaniczne reakcje uczestników  zajęć.  Wszystkie te elementy wywierały pozytywny wpływ do współpracy i współzawodniczenia w grupie.  Podczas zajęć panowała radosna atmosfera.

Zdjęcia

Katarzyna Dylewska