http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_857/65626545_455945318532321_4769473204097908736_n.jpg„Lato, lato, lato czeka...” pod takim hasłem odbyły się warsztaty malarskie, w czasie których uczestnicy półkolonii oddali się z wielką radością malowaniu farbami na folii streczowej. Inna faktura pozwoliła im eksperymentować oraz zachęciła wszystkich do artystycznych działań, natomiast malowanie na świeżym powietrzu dostarczyło mnóstwo frajdy oraz ogromnej kreatywności. W czasie zajęć plastycznych współuczestnicy półkolonii malowali farbami plakatowymi na dużej płaszczyźnie packami na muchy tworząc kwietny ogródek.

Wielkim zaskoczeniem okazało się tkanie kolorową włóczką na wcześniej już wykorzystanych packach na muchy, które miały kształty letnich kwiatów oraz malowanie różnobarwnych motyli na podkładach malarskich.

Zdjęcia

Agnieszka Ambrożko