http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_859/65669014_456031978523655_6213940258443100160_n_t2.jpgW ramach projektu „ Półkolonie z rehabilitacją” odbywały się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. Brało w nich udział 5 podopiecznych stowarzyszenia. Celem tych zajęć było wzmocnienie napięcia posturalnego poprzez zmianę i wytrzymanie pozycji w trakcie aktywności pobudzających układ przedsionkowy oraz sprawne poruszanie się, wykonywanie czynności ruchowych bez kontroli wzroku. Zajęcia sprzyjały minimalizowaniu deficytów zmysłowych. Wpływały  również na kształtowanie czucia i świadomoścć swojego ciała. Doświadczenia sensoryczne są bardzo ważne zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, które z racji swoich ograniczeń ruchowych oraz poznawczych nie mogą swobodnie i wielozmysłowo, samodzielnie poznawać otoczenia. Stymulowanie dziecka w tej metodzie polegało na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom podczas zabawy lub wykonywania określonego zadania.

Dzięki zajęciom z zakresu integracji sensorycznej poprawiła się samoocena i wiara we własne możliwości podopiecznych, zwiększyło się ich zaangażowanie w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań.

Zdjęcia

Bożena Rećko