http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_866/1.jpgTradycyjnie jak co roku, w poniedziałkowy poranek, na świetlicy SOSW, w dniu 09.09.2019 r., zgromadziła się cała społeczność naszego ośrodka, by wysłuchać fragmentów lektur na ósme Narodowe Czytanie, w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

Zebrani poznali dzieła i  twórców oraz prezentację multimedialną poświęconą im. Spośród ośmiu nowel zaproponowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uczniowie i nauczyciele przeczytali fragmenty utworów „Dym”, „Dobra Pani”, „Katarynka”. Wśród uczestników został przeprowadzony quiz na temat wysłuchanych fragmentów dzieł.

Najaktywniejsi otrzymali znaczki-nalepki związane z tym wydarzeniem przygotowane przez szkolnych organizatorów a wszyscy odbicie pamiątkowej pieczęci. Zakończyliśmy spotkanie obejrzeniem krótkiego fragmentu ekranizacji „Katarynki”.  

Akcję Narodowego Czytania w naszym Ośrodku przygotowuje p. Katarzyna Zalewska – nauczyciel języka polskiego oraz p. Agnieszka Ambrożko – bibliotekarka. Włączyliśmy ją w realizowany w naszym Ośrodku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Zdjęcia