http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_866/1.jpgTradycyjnie jak co roku, w poniedziaÅ‚kowy poranek, na Å›wietlicy SOSW, w dniu 09.09.2019 r., zgromadziÅ‚a siÄ™ caÅ‚a spoÅ‚eczność naszego oÅ›rodka, by wysÅ‚uchać fragmentów lektur na ósme Narodowe Czytanie, w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

Zebrani poznali dzieÅ‚a i  twórców oraz prezentacjÄ™ multimedialnÄ… poÅ›wiÄ™conÄ… im. SpoÅ›ród oÅ›miu nowel zaproponowanych przez Prezydenta RP Andrzeja DudÄ™ uczniowie i nauczyciele przeczytali fragmenty utworów „Dym”, „Dobra Pani”, „Katarynka”. WÅ›ród uczestników zostaÅ‚ przeprowadzony quiz na temat wysÅ‚uchanych fragmentów dzieÅ‚.

Najaktywniejsi otrzymali znaczki-nalepki zwiÄ…zane z tym wydarzeniem przygotowane przez szkolnych organizatorów a wszyscy odbicie pamiÄ…tkowej pieczÄ™ci. ZakoÅ„czyliÅ›my spotkanie obejrzeniem krótkiego fragmentu ekranizacji „Katarynki”.  

AkcjÄ™ Narodowego Czytania w naszym OÅ›rodku przygotowuje p. Katarzyna Zalewska – nauczyciel jÄ™zyka polskiego oraz p. Agnieszka Ambrożko – bibliotekarka. WÅ‚Ä…czyliÅ›my jÄ… w realizowany w naszym OÅ›rodku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Zdjęcia