http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu pn. „Kompetentni w dziaÅ‚aniu, konkurencyjni na rynku pracy" informujÄ™, iż z dniem 19 wrzeÅ›nia br. rusza I edycja naboru wniosków na pomoc stypendialnÄ… w ramach projektu pn. „Kompetentni w dziaÅ‚aniu, konkurencyjni na rynku pracy”. 

Termin naboru wniosków upÅ‚ywa 27.09.2019 r. Do tego dnia uczeÅ„ powinien zÅ‚ożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoÅ‚y. Należy pamiÄ™tać o pieczÄ…tce szkoÅ‚y i wpisaniu daty wpÅ‚ywu na wniosku oraz ostemplowaniu i podpisaniu wszystkich dokumentów przez wskazane w Regulaminie osoby. Do dnia 01 października 2019 r. dokumenty rekrutacyjne powinny trafić do biura projektu, Starostwo Powiatowe w SokóÅ‚ce, pokój 64 (II piÄ™tro) - termin nieprzekraczalny. 

Poniżej link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczonÄ… informacjÄ… o naborze i dokumentacjÄ… rekrutacyjnÄ…. 


http://sokolka-powiat.pl/2019/09/19/pomoc-stypendialna-w-ramach-projektu-pn-kompetentni-w-dzialaniu-konkurencyjni-na-rynku-pracy-regulamin-wraz-z-zalacznikami/