http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/logo_kompetentni.png

W związku z realizacją projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" informuję, iż z dniem 19 września br. rusza I edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. 

Termin naboru wniosków upływa 27.09.2019 r. Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły. Należy pamiętać o pieczątce szkoły i wpisaniu daty wpływu na wniosku oraz ostemplowaniu i podpisaniu wszystkich dokumentów przez wskazane w Regulaminie osoby. Do dnia 01 października 2019 r. dokumenty rekrutacyjne powinny trafić do biura projektu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, pokój 64 (II piętro) - termin nieprzekraczalny. 

Poniżej link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną. 


http://sokolka-powiat.pl/2019/09/19/pomoc-stypendialna-w-ramach-projektu-pn-kompetentni-w-dzialaniu-konkurencyjni-na-rynku-pracy-regulamin-wraz-z-zalacznikami/