http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_867/p9220015.jpgW dn. 22.09.2019 r. poczet sztandarowy uczniów SOSW w Sokółce pod opieką p. B. Boguszewskiej uczestniczył w uroczystych obchodach 99 Rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy Kościele Parafialnym pw. św. Antoniego w Sokółce. Następnie miał miejsce uroczysty przemarsz ulicami miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna, której towarzyszyły: przemówienia okolicznościowe, wprowadzenie VI Sztafety Niepodległości, uroczyste złożenie wieńców, defilada wojskowa. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Zdjęcia

Beata Boguszewska