http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_870/70746131_500722547387931_6216325928092434432_o.jpg17.09.2019 uczniowie klasy VI spu pod opieką p. Ewy Wińskiej uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku. Celem wycieczki był białostocki ogród zoologiczny „Akcent ZOO” oraz Pałac Branickich. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zoo, które powstało w latach 60-ych.

Ciekawostka: Początkowo zoo pełniło funkcję tymczasowego miejsca przechowywania zwierząt do chwili zbudowania stałego ogrodu zoologicznego. Ogród taki nigdy nie powstał, wobec czego część zwierząt przekazano do innych ogrodów zoologicznych. Aktualnie głównym celem zoo jest prezentowanie rodzimej fauny.

Dzieci mogły obejrzeć wilki, niedźwiedzia, rysia, żbika, kuce, koniki polskie, żubry, kozy, osły, daniele, jelenie, sarny, dziki, świnki wietnamskie, a także wiele ptaków domowych i dzikich. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali zachowanie zwierząt, słuchali nagrań zamieszczonych na terminalach informacyjnych, zadawali pytania.

Kolejnym punktem wycieczki był Pałac Branickich, który nazywany jest często „Wersalem Podlasia”.

Ciekawostka: Początki pałacu sięgają XVI wieku, ale w swojej historii pałac był przebudowywany, ograbiony, a nawet zniszczony i odbudowany. Obecnie jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich. Od końca II wojny światowej mieściła się w nim Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Klasa VI po raz pierwszy odwiedziła pałac, który swoim wyglądem ich zachwycił. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły rzeźby i ogród położony na dwóch poziomach: górny w stylu francuskim i dolny w stylu angielskim.

Pierwsza wycieczka w nowym roku szkolnym zorganizowana w celu lepszego poznania własnego regionu dostarczyła uczniom wielu wrażeń. Już planujemy kolejne wyjazdy.
Dziękujemy p. Małgorzacie Barcewicz za wsparcie uczniów podczas wycieczki a p. Krzysiowi Rećko za bezpieczne dowiezienie nas na miejsce i z powrotem. Zdjęcia

Ewa Wińska