http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_870/70746131_500722547387931_6216325928092434432_o.jpg17.09.2019 uczniowie klasy VI spu pod opiekÄ… p. Ewy WiÅ„skiej uczestniczyli w wycieczce do BiaÅ‚egostoku. Celem wycieczki byÅ‚ biaÅ‚ostocki ogród zoologiczny „Akcent ZOO” oraz PaÅ‚ac Branickich. Zwiedzanie rozpoczÄ™liÅ›my od zoo, które powstaÅ‚o w latach 60-ych.

Ciekawostka: PoczÄ…tkowo zoo peÅ‚niÅ‚o funkcjÄ™ tymczasowego miejsca przechowywania zwierzÄ…t do chwili zbudowania staÅ‚ego ogrodu zoologicznego. Ogród taki nigdy nie powstaÅ‚, wobec czego część zwierzÄ…t przekazano do innych ogrodów zoologicznych. Aktualnie gÅ‚ównym celem zoo jest prezentowanie rodzimej fauny.

Dzieci mogÅ‚y obejrzeć wilki, niedźwiedzia, rysia, żbika, kuce, koniki polskie, żubry, kozy, osÅ‚y, daniele, jelenie, sarny, dziki, Å›winki wietnamskie, a także wiele ptaków domowych i dzikich. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali zachowanie zwierzÄ…t, sÅ‚uchali nagraÅ„ zamieszczonych na terminalach informacyjnych, zadawali pytania.

Kolejnym punktem wycieczki byÅ‚ PaÅ‚ac Branickich, który nazywany jest czÄ™sto „Wersalem Podlasia”.

Ciekawostka: Początki pałacu sięgają XVI wieku, ale w swojej historii pałac był przebudowywany, ograbiony, a nawet zniszczony i odbudowany. Obecnie jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich. Od końca II wojny światowej mieściła się w nim Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Klasa VI po raz pierwszy odwiedziÅ‚a paÅ‚ac, który swoim wyglÄ…dem ich zachwyciÅ‚. Duże wrażenie na dzieciach zrobiÅ‚y rzeźby i ogród poÅ‚ożony na dwóch poziomach: górny w stylu francuskim i dolny w stylu angielskim.

Pierwsza wycieczka w nowym roku szkolnym zorganizowana w celu lepszego poznania własnego regionu dostarczyła uczniom wielu wrażeń. Już planujemy kolejne wyjazdy.
DziÄ™kujemy p. MaÅ‚gorzacie Barcewicz za wsparcie uczniów podczas wycieczki a p. Krzysiowi Rećko za bezpieczne dowiezienie nas na miejsce i z powrotem. ZdjÄ™cia

Ewa Wińska