GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

 W SOSW W SOKÓŁCE

/images/grupa.jpg

W dniu 23.09.2019r. rozpoczęliśmy pracę w nowej formie współpracy z rodzicami naszych uczniów w postaci grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Tym samym wprowadziliśmy innowację pedagogiczną zatwierdzoną na Radzie Pedagogicznej w dniu 13.09.2019r.

Taka forma współpracy jest odpowiedzią na potrzeby naszych rodziców. Na to co łączy rodziców przeżywających podobne problemy, którzy potrzebują (poszukują) pomocy zarówno w rzeczach prostych, prozaicznych, po sprawy trudne, wymagające przygotowania, instrukcji. Nasza grupa będzie się starać stworzyć przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń. Wśród ważnych celów działania grupy można wymienić otrzymanie emocjonalnego wsparcia i pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Uczestnictwo jest dobrowolne, grupa jest otwarta, spotykamy się raz w miesiącu. Pierwsze zajęcia spotkały się z zainteresowaniem rodziców, przebiegły w spokojnej, otwierającej dyskusję atmosferze. Grupa zbudowała swój kontrakt, pojawiały się też pierwsze oczekiwania rodziców co do tematyki przyszłych zajęć.

Wszystkich zainteresowanych rodziców  wspólną pracą i wzajemną pomocą serdecznie zapraszamy!

Prowadzący zajęcia Oliwia B. Bilmin, Grażyna Tymoszuk, Marta Kawrygo- Leonowicz

Zdjęcia