http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_871/20190916_170635.jpg16 wrzeÅ›nia jak co roku spoÅ‚eczność internatu SOSW W SokóÅ‚ce, pod opiekÄ… wychowawców- Katarzyny Bubieniec i Marty Kulmaczewskiej, wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ w AkcjÄ™ „SprzÄ…tanie Å›wiata – Polska” 2019. Temat tegorocznej edycji - „Nie Å›miecimy - sprzÄ…tamy - zmieniamy!” PodjÄ™liÅ›my to coroczne wyzwanie - proste lecz potrzebne- sprzÄ…tanie pobliskiego terenu, z którego korzystamy. WykonaliÅ›my dobrÄ… robotÄ™! Pozytywnej energii wystarczyÅ‚o również do rozegrania krótkiego meczu piÅ‚ki nożnej.

W ramach Akcji 17 wrzeÅ›nia odbyÅ‚y siÄ™ także zajÄ™cia informacyjne i warsztatowe dla wychowanków ph. ,,Papierowe zabawy”. StaraliÅ›my siÄ™ w twórczy sposób wykorzystać do zabaw stare gazety. Poprzez podjÄ™tÄ… przed kilku laty inicjatywÄ™ zbierania korków plastikowych aktywnie wÅ‚Ä…czamy caÅ‚Ä… spoÅ‚eczność oÅ›rodka do segregowania odpadów.

Zawsze warto zacząć zmieniać zachowania na przyjazne dla środowiska! Zdjęcia

Katarzyna Bubieniec