http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_873/img_20190919_100908_resized_20190920_092012249.jpgDnia 19.09.2019r. odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia w wodzie z zakresu hydroterapii. UdziaÅ‚ w nich wzięły przedszkolaki z grupy I „Jagódki” z p. BeatÄ… Majer oraz pierwszoklasiÅ›ci z p. JulitÄ… Nelke. Celem zajęć jest zachÄ™canie dzieci do aktywnoÅ›ci fizycznej poprzez kontakt z wodÄ…, ksztaÅ‚towanie prawidÅ‚owej postawy ciaÅ‚a, możliwoÅ›ci zabawy i integracji z innymi dziećmi, radzenia sobie z emocjami i możliwoÅ›ciami ich rozÅ‚adowania oraz miÅ‚ego spÄ™dzania czasu.

Dzieci uwielbiajÄ… zajÄ™cia i zabawy w wodzie dlatego też ich aktywność oraz integracja ze sobÄ… jest dobrÄ… formÄ… nauki bezpieczeÅ„stwa nad wodÄ… oraz dbaÅ‚oÅ›ci o higienÄ™ osobistÄ…. Podczas zajęć „pluskania”, Å›miechu i radoÅ›ci nie ma koÅ„ca. ZachÄ™camy do obejrzenia zdjęć.

Beata Majer