https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_880/dsc_0252.jpgW 2019 roku przypada stulecie powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednym z wydarzeń wpisujących się w bogaty program jubileuszowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla szkół podstawowych pt. „Olimpijskie stulecie”. Cele konkursu to: upowszechnienie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego, upowszechnienie wiedzy o historii letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich, promowanie zasad fair play i idei olimpijskiej, promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.

Szkolny etap konkursu w naszej placówce zorganizował Zarząd Klubu Sportowego "Sokół" Olimpiad Specjalnych. Uczniowie naszego ośrodka wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu. Spośród 169 nadesłanych prac Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych. Dwoje uczniów naszego ośrodka znalazło się na liście nagrodzonych. Artur Górski otrzymał nagrodę główną. Opiekunem jego projektu była Pani Beata Mozolewska, Kasia Andrukiewicz otrzymała wyróżnienie. Pracę wykonała pod kierunkiem Pani Magdaleny Słyż.

 W dniu 2 października udaliśmy się Warszawy po odbiór nagród. Laureatom towarzyszyła grupa kibiców – uczniów klasy VII i VIII. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Centrum Olimpijskim – pięknym, nowoczesnym budynku ze szkła i metalu. Ambasadorami konkursu byli mistrzowie olimpijscy Anita Włodarczyk i Zbigniew Bródka. To oni wręczyli zwycięzcom oraz ich opiekunom nagrody i uścisnęli dłonie. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawę wszystkich nadesłanych prac konkursowych. Zwycięskie prace wyeksponowano na świetlnych tablicach. Po uroczystości zwiedziliśmy Muzeum Sportu i Turystyki. Przewodnik w ciekawy sposób opowiadał o związku sportu ze sztuką, zainteresował nas historią sportu oraz ideami olimpijskimi w odniesieniu do bieżących wydarzeń sportowych. Mieliśmy niezwykłą lekcję muzealną. Następnie organizatorzy ugościli nas obiadem z pyszną szarlotką w miejscowej restauracji. Zdjęcia

Warszawa pożegnała nas wszystkimi odcieniami Złotej Polskiej Jesieni.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy!

Elżbieta Margielewicz

Przewodnicząca Klubu Sportowego "Sokół" Olimpiad Specjalnych