http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_883/4a.jpgNowy bus, który będzie woził uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, został oficjalnie przekazany szkole. Pojazd zakupiony został przez Starostwo Powiatowe w Sokółce z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Sprawni i samodzielni…, bo mobilni” w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Nowy autobus, to 21-miejscowy mercedes, którym dzieci niepełnosprawne codziennie będą dowożone do szkoły.

We wtorek, 8 października, nastąpiło oficjalne przekazanie pojazdu, który przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim.

Na początku pani dyrektor Elżbieta Szomko wygłosiła w imieniu naszej społeczności słowa podziękowania, a z ust szanownych gości, pani dyrektor Podlaskiego Oddziału PEFRON Grażyna Bogdańska, pana Starosty Sokólskiego Piotra Rećko usłyszeliśmy życzenia, by autobus dobrze nam służył i otworzył przed nami szeroko horyzonty. Obecne były też panie, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce pani Alicja Rysiejko i pani Elżbieta Pomian z PEFRON. To między innymi  im zawdzięczamy nowy bus, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Następnie ksiądz Proboszcz Bogusław Urban odmówił modlitwę o bezpieczną jazdę i poświęcił autobus. Po czym nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przez uczniów i gości oraz pamiątkowe zdjęcie i zwiedzanie pojazdu pachnącego nowością i obietnicą dobrych podróży.

Autobus ten zastąpi wysłużonego, kilkunastoletniego busa. Teraz uczniowie mają możliwość bez problemu pojechać na wycieczki, które stanowią bardzo atrakcyjną i istotną formę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych rozwijającą postawy poznawcze wobec świata zewnętrznego. Przede wszystkim jednak nowy bus pozwoli usprawnić dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne w komfortowych warunkach.

Społeczność Ośrodka chce wyrazić serdeczne podziękowania panu Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, władzom Powiatu Sokólskiego, władzom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz władzom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu

Katarzyna Zalewska