http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_887/20191011_104348.jpg„Nauczyciel – zawód, misja, powołanie…”

Dnia 11 października 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Szomko, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników Ośrodka oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sokółce – Panią Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Annę Martę Aniśkiewicz oraz Panią Dyrektor PCPR – Alicję Rysiejko.

 Akademia z okazji DEN była nagrywana przez zaproszoną Telewizję TVP3 Białystok.  Niespodzianką dla wszystkich było wysłuchanie życzeń i piosenki Czesława Niemena pt.: „Mimozami jesień się zaczyna” wyemitowanych przez Polskie Radio Białystok. Dzięki przychylności Pana Dyrektora stacji - życzenia były dedykowane wyłącznie dla nauczycieli i pracowników oświaty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Po wysłuchaniu wyemitowanych życzeń i piosenki, Pani Dyrektor Elżbieta Szomko wręczyła nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi „Nagrody Dyrektora” za sumienne wykonywanie obowiązków oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dziękując za pobudzające do działania pomysły oraz ich konsekwentną realizację, życząc pomyślnego rozwoju zawodowego i pełni satysfakcji z podejmowanych działań. Pani Anna Marta Aniśkiewicz wręczyła „Nagrodę Starosty” Pani Małgorzacie Hołownia-Iwanow wieloletniemu wychowawcy internatu z licznymi osiągnięciami, zaangażowaną w pracę na rzecz uczniów i placówki. Gratulacje i podziękowania ze strony p.Anny Marty Aniśkiewicz otrzymali również uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia: Patryk, Małgorzata z klasy III  i Justyna z klasy II, którzy tuż przed naszą Akademią uczestniczyli w uroczystej Gali i  otrzymali z rąk Pana Starosty – Piotra Rećko Stypendia Naukowe dla uzdolnionej młodzieży w ramach projektu: „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. Cała społeczność Ośrodka podziękowała im gromkimi brawami.

Uczniowie z Koła Teatralnego pod kierunkiem p.Małgorzaty Hołownia-Iwanow i p.Beaty Boguszewskiej zaprezentowali część artystyczną w formie życzeń, przedstawienia teatralnego pt. „Tajemniczy pokój dyrektora szkoły” i piosenki: „Wagary”.  Podziękowania kierowali do nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość, za poświęcenie i trud wkładany w wychowanie. Przedstawienie teatralne wywołało wśród widzów dużo pozytywnych emocji i wszystkim bardzo się podobało. Akademię uświetniły piosenki w wykonaniu Małgorzaty - uczennicy ze Szkoły Branżowej, która zaśpiewała „ Szkolne życzenia” i „14 października”. Uczennicę przygotowały p.Zyta Biernacka i p.Katarzyna Dylewska.

Uczniowie klasy I, II, III Szkoły Branżowej kształcący się w zawodzie „kucharz” wręczyli wszystkim pracownikom Ośrodka i zaproszonym gościom słodkie upominki w postaci ciasteczek owsianych, które sami upiekli na zajęciach praktycznej nauki zawodu pod kierunkiem p.Bożeny Mróz.

Młodzieżowa Rada Internatu pod kierunkiem p.Zyty Biernackiej i p.Katarzyny Dylewskiej zadbała o miłe zakończenie DEN zapraszając uczniów na dyskotekę. Wielkie podziękowania składamy DJ Mateuszowi i Dawidowi z Sekcji Rozrywkowej. Pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców oraz rodziców z trójek klasowych. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców: p.Małgorzaty Czaplejewicz, p.Marty Radziszewskiej, p.Renaty Machłajewskiej oraz rodziców z trójek klasowych. Cieszymy się, że w tym szczególnym dniu byliście razem z nami. 

Dziękuję za współpracę nauczycielom i wychowawcom internatu, współorganizatorom Akademii. Był to wyjątkowy dzień pełen radości, optymizmu i pozytywnej energii.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia nagrania

nauczyciel - Bożena Mróz