http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_proj_stow2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_888/20191019_094048.jpgW dniu 19.10.2019r. odbyło się kolejne szkolenie dla rodziców i nauczycieli nt. „Alternatywne sposoby komunikacji”, które prowadził pan Andrzej Cwaliński, oligofrenopedagog, tyflopedagog i kwalifikowany terapeuta z zakresu AAC, autorytet w dziedzinie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji z Białegostoku.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali zarówno teoretyczne podstawy AAC, wpływ deficytów komunikacyjnych na wystepowanie różnych zachowań, jak też otrzymali praktyczne wskazówki na temat narzędzi i pomocy komunikacyjnych oraz skutecznych strategii działań u poszczególnych osób. Podczas trwania szkolenia członkowie Stowarzyszenia zapewnili opiekę dzieciom. Zdjęcia