http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_891/75223667_525492868244232_6224892927559073792_o.jpgW dniu 17.10.2019r. Młodzieżowa Rada Internatu pod opieką pań Zyty Biernackiej i Katarzyny Dylewskiej zorganizowała otrzęsiny nowoprzybyłych wychowanków. Impreza odbyła się pod hasłem: „W krainie piratów”. By zyskać tytuł prawowitych wychowanków internatu, musieli wykazać się nie lada umiejętnościami. Poddano ich sprawdzaniu umiejętności poprzez: przygotowanie pirackiego posiłku, picie rumu z miseczki, zmywanie pokładu, przeciąganie liny, utrzymanie się w łodzi na wzburzonym morzu, rzucanie kół ratunkowych, a także odczytywanie mapy w celu poszukiwania skarbu. Młodzi wojownicy z wielką ochotą i zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania, a atmosfera była niezwykle gorąca. Wszyscy bawili się doskonale! Było bardzo wesoło!

Nowoprzybyli wychowankowie udowodnili, że zasługują na to, by stać się prawowitymi mieszkańcami internatu! Zdjęcia

Zyta Biernacka

Katarzyna Dylewska