http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_891/75223667_525492868244232_6224892927559073792_o.jpgW dniu 17.10.2019r. MÅ‚odzieżowa Rada Internatu pod opiekÄ… paÅ„ Zyty Biernackiej i Katarzyny Dylewskiej zorganizowaÅ‚a otrzÄ™siny nowoprzybyÅ‚ych wychowanków. Impreza odbyÅ‚a siÄ™ pod hasÅ‚em: „W krainie piratów”. By zyskać tytuÅ‚ prawowitych wychowanków internatu, musieli wykazać siÄ™ nie lada umiejÄ™tnoÅ›ciami. Poddano ich sprawdzaniu umiejÄ™tnoÅ›ci poprzez: przygotowanie pirackiego posiÅ‚ku, picie rumu z miseczki, zmywanie pokÅ‚adu, przeciÄ…ganie liny, utrzymanie siÄ™ w Å‚odzi na wzburzonym morzu, rzucanie kóÅ‚ ratunkowych, a także odczytywanie mapy w celu poszukiwania skarbu. MÅ‚odzi wojownicy z wielkÄ… ochotÄ… i zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania, a atmosfera byÅ‚a niezwykle gorÄ…ca. Wszyscy bawili siÄ™ doskonale! ByÅ‚o bardzo wesoÅ‚o!

Nowoprzybyli wychowankowie udowodnili, że zasługują na to, by stać się prawowitymi mieszkańcami internatu! Zdjęcia

Zyta Biernacka

Katarzyna Dylewska