http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_892/img_20191023_085311.jpgUczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej, "Szkoła pamięta", która ma na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta, regionu, społeczności, w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dla nas, mieszkańców Sokólszczyzny to także rok 99 rocznicy zwycięskiej Bitwy Niemeńskiej, która obok m.in. wyprawy kijowskiej, Bitwy Warszawskiej czy bitwy pod Komarowem, jest jednym z najważniejszych epizodów militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Uczniowie uporządkowali i odwiedzili groby oraz zapalili biało-czerwone znicze na grobach żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku na cmentarzu parafialnym w Sokółce. Odwiedzili też groby zmarłych nauczycieli i kolegów z naszej placówki.

Kulminacja akcji zaplanowana jest na 25 października br. Wzbudzanie u naszych uczniów potrzeby pamiętania o historycznych wydarzeniach państwa polskiego to jeden z obowiązków szkoły, dlatego z chęcią włączyliśmy się w tę akcję. Zdjęcia