http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_892/img_20191023_085311.jpgUczniowie OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce wÅ‚Ä…czyli siÄ™ w akcjÄ™ Ministerstwa Edukacji Narodowej, "SzkoÅ‚a pamiÄ™ta", która ma na celu uwrażliwić mÅ‚odych ludzi na potrzebÄ™ pielÄ™gnowania pamiÄ™ci o bohaterach naszej wolnoÅ›ci, szczególnie tych, którzy sÄ… zwiÄ…zani z historiÄ… naszego miasta, regionu, spoÅ‚ecznoÅ›ci, w roku ważnych wydarzeÅ„ – 80. rocznicy wybuchu II wojny Å›wiatowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dla nas, mieszkaÅ„ców Sokólszczyzny to także rok 99 rocznicy zwyciÄ™skiej Bitwy NiemeÅ„skiej, która obok m.in. wyprawy kijowskiej, Bitwy Warszawskiej czy bitwy pod Komarowem, jest jednym z najważniejszych epizodów militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Uczniowie uporzÄ…dkowali i odwiedzili groby oraz zapalili biaÅ‚o-czerwone znicze na grobach żoÅ‚nierzy polegÅ‚ych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku na cmentarzu parafialnym w SokóÅ‚ce. Odwiedzili też groby zmarÅ‚ych nauczycieli i kolegów z naszej placówki.

Kulminacja akcji zaplanowana jest na 25 października br. Wzbudzanie u naszych uczniów potrzeby pamiÄ™tania o historycznych wydarzeniach paÅ„stwa polskiego to jeden z obowiÄ…zków szkoÅ‚y, dlatego z chÄ™ciÄ… wÅ‚Ä…czyliÅ›my siÄ™ w tÄ™ akcjÄ™. ZdjÄ™cia