http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_896/45.jpgSchyÅ‚ek października żegnaÅ‚ nas sÅ‚oÅ„cem i zÅ‚otem brzóz, kiedy to 30 dnia miesiÄ…ca pojechaliÅ›my do stadniny koni w KraÅ›nianach na zajÄ™cia z hipoterapii.

Jest to wspaniaÅ‚a metoda rehabilitacji, do której wykorzystuje siÄ™ konia jako wspóÅ‚terapeutÄ™. Różnorodność oddziaÅ‚ywaÅ„ konia w duecie z naturalnym Å›rodowiskiem pozwala równoczeÅ›nie usprawniać dziecko ruchowo, intelektualnie, jak też wpÅ‚ywać na jego kondycjÄ™ psychicznÄ…. Normalizowanie napiÄ™cia mięśniowego, rozluźnianie zbyt napiÄ™tych (spastycznych), lub osÅ‚abionych mięśni, poprawa symetrii napiÄ™cia mięśniowego oraz postawy ciaÅ‚a, mobilizowanie zmysÅ‚ów, przeÅ‚amywanie lÄ™ków to tylko niektóre korzyÅ›ci z dobroczynnego kontaktu ze zwierzÄ™ciem.

Można to osiÄ…gnąć prawidÅ‚owym dosiadem, delikatnym ruchem konia, jego ciepÅ‚em. DoÅ›wiadczyÅ‚o tego dwudziestu uczniów klas: VI SPU, VII-VIII SPU oraz SzkoÅ‚y Branżowej I Stopnia pod opiekÄ… paÅ„: Elżbiety Margielewicz, Bożeny Mróz, Ewy WiÅ„skiej.

ProwadzÄ…ce zajÄ™cia pani Magda i Wiola zafundowaÅ‚y nam także dodatkowe atrakcje takie jak: nauka chodzenia po linie, żonglerka piÅ‚eczkami, krÄ™cenie talerzyków na drążkch, skoki na trampolinie oraz przytulasy z sympatycznÄ… suniÄ… BajkÄ….

Po zajęciach czekało na nas ciepło płonącego ogniska i pieczone kiełbaski. Zdjęcia

Trzeba przyznać, że to był wspaniały dzień!

 Elżbieta Margielewicz