http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/75196385_530176911109161_4649899252992966656_n.jpgDziÄ™ki wspóÅ‚pracy z FundacjÄ… „Sokólski Fundusz Lokalny” 20 uczniów SOSW w SokóÅ‚ce znajdujÄ…cych siÄ™ w trudnej sytuacji materialno-bytowej  otrzymaÅ‚o paczki żywnoÅ›ciowe, w których znalazÅ‚y siÄ™ najbardziej potrzebne  codzienne produkty żywnoÅ›ciowe.

Dyrektor SOSW oraz uczniowie i ich rodzice wyrażajÄ… sÅ‚owa wdziÄ™cznoÅ›ci za okazane dobro i pomoc wszystkim pracownikom i wolontariuszom Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

 

 

https://www.soswsokolka.pl/images/73015919_530177074442478_3077498398643847168_n.jpg