http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/75196385_530176911109161_4649899252992966656_n.jpgDzięki współpracy z Fundacją „Sokólski Fundusz Lokalny” 20 uczniów SOSW w Sokółce znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej  otrzymało paczki żywnościowe, w których znalazły się najbardziej potrzebne  codzienne produkty żywnościowe.

Dyrektor SOSW oraz uczniowie i ich rodzice wyrażają słowa wdzięczności za okazane dobro i pomoc wszystkim pracownikom i wolontariuszom Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

 

 

https://www.soswsokolka.pl/images/73015919_530177074442478_3077498398643847168_n.jpg