http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_74/jesienne01.jpg

Lubimy jesieÅ„ JesieÅ„ to poczÄ…tek roku szkolnego i okres intensywnej  pracy dla wszystkich uczniów, ale też okres kiedy uczniowie SOSW uczestniczÄ… w wielu atrakcyjnych imprezach umilajÄ…cych im ten czas i pobyt w naszej szkole. W tych imprezach wspólnie z nami uczestniczÄ… również uczniowie z innych szkóÅ‚.

Już po raz 10-ty w naszej placówce odbyÅ‚y siÄ™ Jesienne Integracyjne Spotkania PrzyjacióÅ‚ OÅ›rodka. W ciÄ…gu tych dziesiÄ™ciu lat mÅ‚odzież z wielu okolicznych szkóÅ‚ bawiÅ‚a siÄ™ razem z nami. W tym roku naszymi gośćmi byli wychowankowie Åšrodowiskowego Domu Pomocy oraz uczniowie ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ OgólnoksztaÅ‚cÄ…cych w SokóÅ‚ce.

23 października 2012r. tradycyjnie już urzÄ…dziliÅ›my zabawÄ™ przy muzyce „na żywo” z udziaÅ‚em naszych zaprzyjaźnionych panów z zespoÅ‚ów disco – polo, tj. zespoÅ‚u Megam, Solar i Sonel.

Jak zawsze bawiliÅ›my siÄ™ Å›wietnie, nawiÄ…zaliÅ›my nowe przyjaźnie i z niecierpliwoÅ›ciÄ… czekamy na nastÄ™pne takie spotkanie za rok bo… lubimy jesieÅ„.

Organizatorkami spotkania były panie: Dorota Kozaczyńska, Dorota Kozłowska, Lila Zajkowska, Katarzyna Zalewska.

Zapraszamy do galerii zdjęć.