http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_904/v_f25f.jpgJuż po raz trzeci wychowankowie i nauczyciele SOSW wybrali Å›wiÄ™towanie na sportowo, biegli dla naszej NiepodlegÅ‚ej Ojczyzny, dla Polski, w III Powiatowym Biegu NiepodlegÅ‚oÅ›ci w SokóÅ‚ce. To sportowe wydarzenie wpisaÅ‚o siÄ™ już na staÅ‚e w kalendarz imprez naszej szkoÅ‚y. Zawody zorganizowano na wysokim poziomie, a zawodnicy wykazali siÄ™ bardzo dobrym przygotowaniem kondycyjnym. Nasi sportowcy pokazali ducha walki i ukoÅ„czyli bieg. Na mecie na zawodników czekaÅ‚a miÅ‚a niespodzianka – medale i gorÄ…cy poczÄ™stunek.

            BiaÅ‚o-czerwony bieg ulicami miasta na dystansie 1200m, razem z innymi sportowcami byÅ‚ okazjÄ… do przeżycia wspaniaÅ‚ej zabawy lekkoatletycznej. Nasi podopieczni chÄ™tnie garnÄ… siÄ™ do aktywnoÅ›ci sportowej, dziÄ™kujemy wiÄ™c za zaproszenie nas do udziaÅ‚u w tym przedsiÄ™wziÄ™ciu, a wszystkim biegaczom życzymy jak najwiÄ™kszej satysfakcji z rywalizacji sportowych. ZdjÄ™cia

Dorota Kozaczyńska