http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_906/10012122-00000188-oap22vrnus_t2.jpgPrzedszkolaki z grupy "Jagódki" udaÅ‚y siÄ™ z wizytÄ… w naszej szkole do klasy gastronomicznej p.Bożeny Mróz w celu zapoznania siÄ™ z pracÄ… kucharza, narzÄ™dziami gastronomicznymi oraz poznania urzÄ…dzeÅ„ kuchennych. Na poczÄ…tku naszej wizyty p.Bożena szczegóÅ‚owo pokazaÅ‚a i objaÅ›niÅ‚a nam zasady przebywania w jej pracowni oraz z przepisami gotowania. Pierwszym daniem byÅ‚y potrawy z jajek oraz sorbet truskawkowy. PrzyglÄ…daliÅ›my siÄ™ kolejnoÅ›ci z jakÄ… wykonujÄ… uczniowie potrawy oraz poznaliÅ›my nowe urzÄ…dzenia kuchenne.

Podczas wykonywania potraw p.Bożena wyjaÅ›niaÅ‚a przedszkolakom „co teraz robimy” . Na koniec oczywiÅ›cie wszyscy próbowali gotowych daÅ„, które wyszÅ‚y wyÅ›mienicie. DziÄ™kujemy za ciekawe doÅ›wiadczenie, cierpliwość oraz serdeczne przyjÄ™cie! ZdjÄ™cia

Beata Majer