http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_908/76751367_2462245260760527_4240260480779681792_n_t2.jpg21 listopada - Åšwiatowy DzieÅ„ Rzucania Palenia. Nasi uczniowie przez ostatni tydzieÅ„ zgÅ‚Ä™biali wiedzÄ™ na temat zysków pÅ‚ynÄ…cych z niepalenia. Poznawali aspekty zdrowotne, spoÅ‚eczne i prawne zwiÄ…zane z problemem palenia tytoniu. PomogÅ‚y im w tym pogadanki, prezentacje multimedialne oraz informacje na gazetkach Å›ciennych. ZdjÄ™cia

Nie pal! Kliknij link i obejrzyj film

I. Gieniusz, ZespóÅ‚ Wychowawczo-Profilaktyczny