http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_907/dsc_0480_t2.jpg20 listopada na hali sportowej przy ZS odbyÅ‚a siÄ™ V Spartakiada ph ,,Aktywniej Razem”. WziÄ™li w niej udziaÅ‚ wychowankowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce. Patronat honorowy nad imprezÄ… objÄ…Å‚  Starosta Sokólski - Piotr Rećko, za co serdecznie dziÄ™kujemy.

Celem imprezy byÅ‚a integracja uczniów w różnym wieku, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, wdrożenie do aktywnego i zdrowego spÄ™dzania czasu wolnego, do wspóÅ‚pracy i wspóÅ‚zawodnictwa zespoÅ‚owego oraz dostarczenie dzieciom radoÅ›ci.

Impreza rozpoczęła siÄ™ niczym olimpiada - marszem przy hymnie spartakiady. Uroczystego otwarcia wspólnej zabawy, życzÄ…c niezapomnianych i wyjÄ…tkowych wrażeÅ„ sportowych dokonaÅ‚a  dyrektor SOSW p. Elżbieta Szomko, p. B Tur - prezes Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” i przybyli goÅ›cie: pan Starosta Piotr Rećko, czÅ‚onek zarzÄ…du - Jerzy BiaÅ‚omyzy, dyrektor ZS Iwona Grzybowska.

Po części oficjalnej rozpoczęła siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwa część spartakiady – zabawy sportowe. Zawodnicy mogli sprawdzić poziom swoich umiejÄ™tnoÅ›ci sportowych i kondycjÄ™ w wielu konkurencjach sprawnoÅ›ciowych: jazda na hulajnodze, tor przeszkód, skoki w workach, krÄ™gle, celowanie do kosza, przeciÄ…ganie liny. ByÅ‚a też okazja do sprawdzenia siÄ™ w sportach umysÅ‚owych: warcaby, domino, gry logiczne. NiewÄ…tpliwÄ… atrakcjÄ… byÅ‚y dmuchaÅ„ce zjeżdżalnia TUKAN, plac zabaw SPONGEBOOB, piÅ‚ki bubblefootball, duży basen z piÅ‚eczkami. ChÄ™tni mogli skorzystać z artystycznego malowania twarzy i na chwilkÄ™ zmienić siÄ™ w ulubionÄ… postać z bajki.

W miÄ™dzyczasie rozegrano też Turniej Tenisa StoÅ‚owego o Puchar Dyrektora OÅ›rodka. ZwyciÄ™zcÄ… okazaÅ‚ siÄ™ niepokonany od trzech lat uczeÅ„ szkoÅ‚y branżowej, a w jego rÄ™ce trafiÅ‚ okazaÅ‚y puchar. W tym dniu nie byÅ‚o przegranych, wszyscy bowiem czerpali radość i zadowolenie ze wspólnej aktywnoÅ›ci ruchowej i otrzymali medale.

Po ciężkich zmaganiach zawodnicy zostali zaproszeni na obiad i słodki poczęstunek.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwaÅ‚ caÅ‚y sztab ludzi. Oprócz organizatorów byli to, nauczyciele i opiekunowie z SOSW, opieka medyczna, obsÅ‚uga techniczna i wolontariusze. Ostatecznie można powiedzieć, że zawody przebiegaÅ‚y w bardzo przyjaznej atmosferze, a co najważniejsze na twarzach mÅ‚odych sportowców, przez caÅ‚y czas rywalizacji widniaÅ‚ uÅ›miech.

 

Szczególne podziÄ™kowania Å›lemy firmie SATO Sp. z o. o. BiaÅ‚ystok - Tomaszowi Chalimoniuk, który po raz kolejny dofinansowaÅ‚ organizacjÄ™ spartakiady. DziÄ™ki firmie byliÅ›my w stanie zrealizować nasze plany.

DziÄ™kujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu i prowadzeniu V Spartakiady: pani Dyrektor SOSW - Elżbiecie Szomko, pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” - B Tur, p. Dorocie KozaczyÅ„skiej, p. Elżbiecie Margielewicz, p. Lili Zajkowskiej, p. Katarzynie Zalewskiej, p. Julicie Nelke, p Zuzannie Szarkowskiej-Czeczko, pani Bożenie MarciÅ„czyk i wolontariuszom z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w SokóÅ‚ce, wszystkim nauczycielom, opiekunom z SOSW, obsÅ‚udze technicznej hali. ZdjÄ™cia

Społeczność SOSW