http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_909/received_994279580951169_t2.jpegDnia 19.11.2019r. przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” uczestniczyli w nagraniu charytatywnego odcinka programu „Jaka to melodia?”. Gośćmi specjalnymi programu byÅ‚y znane OsobowoÅ›ci Telewizji: Elżbieta Jaworowicz – dziennikarka TVP – autorka programu „Sprawa dla reportera”, Sylwia Dekiert – dziennikarka sportowa i prezenterka TVP oraz Norbi – piosenkarz, dziennikarz i prezenter TVP.

Znane postaci telewizji zmierzyÅ‚y siÄ™ z przygotowanymi zagadkami muzycznymi. Rywalizacja byÅ‚a zaciÄ™ta, ale przebiegaÅ‚a w przyjemnej atmosferze. My z niepokojem oczekiwaliÅ›my na finaÅ‚ konkursu. W trzeciej części konkursu najlepiej zaprezentowaÅ‚a siÄ™ Pani Elżbieta Jaworowicz i ona weszÅ‚a do finaÅ‚u. W finaÅ‚owej części poradziÅ‚a sobie z 7 utworami, zdobywajÄ…c nagrodÄ™ gÅ‚ównÄ… – 10 tys. zÅ‚. Na koniec wszyscy uczestnicy konkursu podjÄ™li decyzjÄ™, że przekażą caÅ‚Ä… wygranÄ… w wysokoÅ›ci 13410 zÅ‚ na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce. ByÅ‚a to wspaniaÅ‚a wiadomość.

Nagrywany program był wydaniem wigilijnym, w związku z tym zakończył się dzieleniem się opłatkiem. Emisja telewizyjna tego programu odbędzie się 24.12.2019r.

UczestniczÄ…c w nagraniu programu mieliÅ›my okazjÄ™ „od kuchni” zobaczyć jak dÅ‚ugotrwaÅ‚ym i zÅ‚ożonym dziaÅ‚aniem jest tworzenie programu telewizyjnego.

DziÄ™kujemy Producentowi programu – Panu Tomaszowi Klimkowi i caÅ‚emu zespoÅ‚owi producenckiemu za podjÄ™cie decyzji o przekazaniu nagrody Stowarzyszeniu „Pod SkrzydÅ‚ami”. Szczególne podziÄ™kowanie kierujemy do goÅ›ci programu, którzy rywalizowali w konkursie na rzecz podopiecznych stowarzyszenia. Wygrana zostanie przeznaczona na  zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego podopiecznym.

SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie Panu Piotrowi Rećko – StaroÅ›cie Sokólskiemu za udostÄ™pnienie samochodu na nasz wyjazd do Warszawy na nagranie programu. ZdjÄ™cia

Beata Tur

Prezes Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami”