http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_914/19_t2.jpg26.11.2019 troje uczniów z ośrodka: Agnieszka, Mateusz i Dawid uczestniczyło w konkursie informatycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 46 Specjalną w Białymstoku. Konkurs składał się z dwóch etapów: zadania praktyczne na komputerze oraz quiz wiedzowy. Zakres materiału obejmował treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej. W zmaganiach oprócz naszych uczniów uczestniczyła młodzież ze szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Białymstoku oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku.

I miejsce i tytuł MISTRZA KOMPUTERA zdobyła nasza uczennica Agnieszka Muciuś. Bardzo dobry wynik osiągnał Mateusz Gilewski, który zajał miejsce III. Sukces jest tym większy, iż w konkursie przedmiotowym z informatyki uczniowie ośrodka brali udział po raz pierwszy. Uczniów przygotowała pani Ewa Wińska. Wyjazd był doskonałą okazją do porównania swojej wiedzy i umiejętności z rowieśnikami z innych szkół. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zdjęcia

Wyniki konkursu ogłosiliśmy społeczności ośrodka na apelu.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz wspaniałą atmosferę. Starostwu Powiatowemu w Sokółce dziękujemy za użyczenie busa na wyjazd uczniów.

Ewa Wińska