http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/news_cats/sosw_ciekawe_spotkanie1.jpg

30.10.2012r. na zaproszenie opiekuna wolontariatu p. MaÅ‚gorzaty Chomko z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Rolniczych  grupa mÅ‚odzieży w skÅ‚adzie: Martyna Krempa, Anna Czarnomysa, Iza Matyskiel, Renata Furman i Zbigniew Sienkiewicz wraz z opiekunem p. MonikÄ… Mróz uczestniczyÅ‚a w spotkaniu z mÅ‚odym czÅ‚owiekiem  Patrykiem Kownackim – tancerzem i instruktorem taÅ„ca wspóÅ‚czesnego w biaÅ‚ostockiej Akademii TaÅ„ca „SzaÅ‚”. Ma on na swoim koncie wiele sukcesów, takich jak: wystÄ™py na ogólnopolskich i miÄ™dzynarodowych zawodach oraz wystÄ™p w programie TV Polsat „Got to Dance- Tylko taniec”.

Nasi uczniowie byli zachwyceni  pokazem taÅ„ca. W miÅ‚ej atmosferze spÄ™dzili czas, nauczyli siÄ™ paru kroków tanecznych oraz tego, że warto rozwijać swoje talenty i pasje.

/images/news_cats/sosw_ciekawe_spotkanie2.jpg