http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_918/78810584_562276451232540_6423424140094472192_n.jpg„Ile dasz dobrego z siebie tyle Ci siÄ™ zwróci.

Od innych osób, w innej postaci, w innym czasie,

ale na pewno wróci do Ciebie”

DzieÅ„ 5 grudnia byÅ‚ szczęśliwym dniem dla uczniów z Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia Nr 3 w SokóÅ‚ce. DziÄ™ki inicjatywie wychowawcy klasy – p. Bożeny Mróz i jej proÅ›bie skierowanej do p. prezes Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w SokóÅ‚ce – p. Marii Talarczyk uczniowie otrzymali paczki żywnoÅ›ciowe na ÅšwiÄ™ta Bożego Narodzenia w iloÅ›ci 8 sztuk. Paczki byÅ‚y bardzo bogate, bo każda zawieraÅ‚a po kilka kilogramów mÄ…ki, cukru, makaronów, kasz, ryżu, a także olej, konserwy itp.

6 grudnia zostały wręczone uczniom paczki. Jakże piękny prezent mikołajkowy sprawiła uczniom i ich rodzinom p. prezes. Ich radość była ogromna.

Uczniowie i ich rodzice oraz wychowawca klasy – p. Bożena Mróz skÅ‚adajÄ… serdeczne podziÄ™kowania p. prezes Fundacji SFL - p.Marii Talarczyk za okazane serce i pomoc, życzÄ…c wszystkiego dobrego, zdrowia, pogody ducha, wytrwaÅ‚oÅ›ci i radoÅ›ci z niesienia pomocy innym.

Dziękujemy!!!

Zdjęcia

wychowawca klasy – p. Bożena Mróz