http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_921/34_t2.jpgWielkÄ… niespodziankÄ™ mieli 6 grudnia uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce – odwiedziÅ‚ nas prawdziwy MikoÅ‚aj! DziÄ™ki wielebnemu KsiÄ™dzu proboszczowi BogusÅ‚awowi Urbanowi nasi uczniowie otrzymali sÅ‚odkie niespodzianki. Emocje byÅ‚y ogromne. Radość i ciekawość, onieÅ›mielenie goÅ›ciÅ‚y na twarzach dzieci odbierajÄ…cych prezenty. Nie byÅ‚o Å‚atwo przedstawić siÄ™ MikoÅ‚ajowi, zaÅ›piewać piosenkÄ™ lub powiedzieć wiersz. ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj to „patron daru czÅ‚owieka dla czÅ‚owieka”, dlatego serdecznie dziÄ™kujemy za serce i ofiarność. Å»yczymy wszystkiego co najlepsze i pozdrawiamy Å›wiÄ…tecznie. ZdjÄ™cia