http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_proj_stow2.jpg

Projekt Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_924/img_20191212_130137_t2.jpgW ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” 12.12.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyły się warsztaty pt. „Sposób odbierania świata przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem”. Warsztaty skierowane były do rodziców podopiecznych Stowarzyszenia. Prowadziły je certyfikowane terapeutki integracji sensorycznej posiadające kwalifikacje do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu: pani Bożena Rećko - wieloletni pracownik Ośrodka, wychowawca dzieci i młodzieży oraz pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk - pedagog szkolny.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali czynniki determinujące psychikę i zachowanie osób niepełnosprawnych. Szczegółowo omówiono wpływ rodziców i otoczenia w jakim wzrasta dziecko niepełnosprawne. Podkreślono rolę komunikacji w relacjach osób niepełnosprawnych oraz ich „otwarcie” się przed światem. Podczas warsztatów prowadzący wyjaśniali słuchaczom, w jaki sposób odczuwają świat osoby z autyzmem Omawiali przykłady zachowań trudnych w odniesieniu do dysfunkcji układów zmysłowych i sposoby radzenia sobie z nimi przez rodziców.

W przerwie między wykładami rodzice poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych mogli doświadczać jak zaburzenia wybranych układów sensorycznych utrudniają codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych porad i konsultacji z prowadzącymi.

Zadanie współfinansowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków PFRON i przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce we współpracy ze Starostą Sokólskim oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sokółce. Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk