http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_925/dsc_0890_copy.jpgCicha noc, święta noc

Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka ÅšwiÄ™ta

Czuwa sama uśmiechnięta

Nad dzieciÄ…tka snem.

 Zbliża siÄ™ koniec adwentu. NiedÅ‚ugo wyczekiwane przez wszystkich Å›wiÄ™ta Bożego Narodzenia. W dniu 19.12.2019r. wszyscy pracownicy OÅ›rodka, uczniowie i zaproszeni goÅ›cie zgromadzili siÄ™ aby Å›wiÄ™tować narodzenie Pana Jezusa.

Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Elżbieta Szomko od złożenia życzeń wszystkim obecnym. Życzenia łask Bożych popłynęły także z ust ks. Proboszcz Bogusława Urbana. Swoje życzenia Wesołych Świat złożyła też przedstawicielka władz samorządowych

Kolejnym punktem spotkania byÅ‚o przedstawienie jaseÅ‚kowe. Uczniowie OÅ›rodka wcielili siÄ™ w role pasterzy, anioÅ‚ków, króli, Józefa i MaryjÄ™ przybliżyli wszystkim wydarzenia, które rozegraÅ‚y siÄ™ ponad dwa tysiÄ…ce lat temu w Betlejem. Podczas „JaseÅ‚ek” wszyscy wÅ‚Ä…czyli siÄ™ do wspólnego Å›piewania kolÄ™d.

NastÄ™pnie w odczytano fragment z Pisma ÅšwiÄ™tego o narodzeniu Pana Jezusa. KsiÄ…dz proboszcz zainicjowaÅ‚ wspólnÄ… modlitwÄ™, po której nastÄ…piÅ‚o dzielenie siÄ™ opÅ‚atkiem. Potem rozpoczęła siÄ™ uroczysta kolacja, na której nie zabrakÅ‚o tradycyjnych wigilijnych potraw.

Najbardziej wyczekiwanym przez uczniów punktem wieczerzy wigilijnej byÅ‚a wizyta Å›wiÄ™tego MikoÅ‚aja. Jak co roku Å›wiÄ™ty nikogo nie zawiódÅ‚. Dla każdego miaÅ‚ życzliwe  sÅ‚owo, żart, mówiÅ‚ wierszem. ObdarowaÅ‚ uczniów prezentami. ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj pamiÄ™taÅ‚ też o dorosÅ‚ych pracownikach OÅ›rodka i zaproszonych goÅ›ciach. Każdy otrzymaÅ‚ drobny upominek.

CaÅ‚ej uroczystoÅ›ci towarzyszyÅ‚ dźwiÄ™k kolÄ™d, które rozbrzmiewaÅ‚y podczas caÅ‚ego spotkania.

Narodził się Jezus Chrystus,

Bądźmy weseli,

Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:

Gloria, gloria In excelsis Deo!

Niech wigilijny wieczór oraz

Święta Bożego Narodzenia upłyną w szczęściu i radości

A maleńki Jezus błogosławi w każdy dniu Nowego Roku

 

Zapraszamy do obejrzenoia zdjęć

 MaÅ‚gorzata Zajczyk