http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

ÅšwiÄ™to NiepodlegÅ‚oÅ›ci jest najważniejszym polskim Å›wiÄ™tem narodowym. 11 listopada 1918 roku, Polska po 123 latach niewoli odzyskaÅ‚a niepodlegÅ‚ość. To ważny dzieÅ„, tak bliski sercu każdego Polaka, dlatego aby godnie go uczcić uczennice  naszej szkoÅ‚y z klas PdP i GL pod kierunkiem p. Marty Biedź przygotowaÅ‚y montaż sÅ‚owno-muzyczny, ph.: „Jest takie miejsce, taki kraj”. Program artystyczny zostaÅ‚ zaprezentowany na forum szkoÅ‚y w piÄ…tek, 9 listopada.  PrzybliżyÅ‚ zebranym polskÄ… drogÄ™ do niepodlegÅ‚oÅ›ci ukazanÄ… w wierszach i pieÅ›niach patriotycznych.