http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku, Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. To ważny dzień, tak bliski sercu każdego Polaka, dlatego aby godnie go uczcić uczennice  naszej szkoły z klas PdP i GL pod kierunkiem p. Marty Biedź przygotowały montaż słowno-muzyczny, ph.: „Jest takie miejsce, taki kraj”. Program artystyczny został zaprezentowany na forum szkoły w piątek, 9 listopada.  Przybliżył zebranym polską drogę do niepodległości ukazaną w wierszach i pieśniach patriotycznych.