http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_928/received_958815441172269_t2.jpegW dniu 5 grudnia 2019 r. dzieci z klasy I SPU oraz OddziaÅ‚y przedszkolne Å»abki i Jagódki w ramach integracji wspólnie spÄ™dziÅ‚y czas na MikoÅ‚ajkowej zabawie w Odjazdowie. Dzieci bardzo fanie i miÅ‚o bawiÅ‚y siÄ™ korzystaÅ‚y z dostÄ™pnych atrakcji. DziÄ™kujemy naszym MikoÅ‚ajkowym rodzicom za udany wyjazd. ZdjÄ™cia

Julita Nelke