http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_930/80431810_584742972342691_7553007818912038912_n.jpgW dniu 14.12.2019r. dh. Monika Mróz i Marta Kulmaczewska uczestniczyły w wigilijnej zbiórce instruktorów „Nieprzetartego Szlaku” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 46 w Białymstoku. Tradycyjnie na początku spotkanie rozpoczęliśmy od dzielenia się opłatkiem. Następnie wspólnie udekorowaliśmy choinkę własnoręcznie wypisanymi życzeniami na papierowych bombkach. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez każdego uczestnika wesołego Mikołaja. Zjedliśmy też symboliczne potrawy, które każdy instruktor miał przywieźć ze sobą. Czas upłynął nam przy dźwiękach gitary i wspólnym śpiewaniu kolęd.

Tego samego dnia dh. Monika Mróz i dh. Marta Kulmaczewska uczestniczyły w spotkaniu wigilijnym instruktorów Hufca Sokółka w zajeździe Bakunówka. Zdjęcia