http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_931/56_t2.jpg „Zawsze dostrzegaj tych,

którzy potrzebujÄ… Twojej pomocy…”

12.12.2019r. rozpoczęła siÄ™ III edycja zimowej akcji charytatywnej: „Pomagajmy… I Ty zostaÅ„ Å›w. MikoÅ‚ajem” zainicjowana i kontynuowana przez nauczyciela przedmiotów zawodowych gastronomicznych - p. BożenÄ™ Mróz wraz z klasÄ… I-II-III Branżowej SzkoÅ‚y I Stopnia SOSW w SokóÅ‚ce. HasÅ‚o tegorocznej akcji to: „Pomoc Karolowi”. Karol – to uczeÅ„ naszej klasy, który potrzebuje wsparcia finansowego na zabiegi rehabilitacyjne koÅ„czyn dolnych.

Akcja charytatywna byÅ‚a przeprowadzona za zgodÄ… Pani Dyrektor OÅ›rodka – Elżbiety Szomko i matki chÅ‚opca, która bardzo siÄ™ z tego pomysÅ‚u ucieszyÅ‚a. ByÅ‚a dumna, że wychowawca klasy wraz z uczniami podjÄ…Å‚ takÄ… inicjatywÄ™ na rzecz jej syna.

„Prosimy!!! PrzyÅ‚Ä…cz siÄ™ do zimowej akcji dobroczynnej: „I Ty zostaÅ„ Å›w. MikoÅ‚ajem” pod hasÅ‚em: „Pomoc Karolowi”. UczeÅ„ ze szkoÅ‚y branżowej potrzebuje wsparcia finansowego na zabiegi rehabilitacyjne!!! Prosimy – kup kawaÅ‚ek ciasta i wesprzyj datkiem!!! Za wszelkÄ… pomoc finansowÄ… serdecznie dziÄ™kujemy!!!”. Afisz tej treÅ›ci umieÅ›ciliÅ›my w widocznych miejscach naszej szkoÅ‚y.

PlanujÄ…c tÄ™ akcjÄ™ mÅ‚odzi kucharze już dzieÅ„ wczeÅ›niej tj. 11.12.19r. na zajÄ™ciach praktycznej nauki zawodu upiekli „szarlotkÄ™ z budyniem”, by 12.12.2019r. jÄ… sprzedawać na terenie naszej szkoÅ‚y pracownikom pedagogicznym, niepedagogicznym, dzieciom i ich rodzicom.

Kucharze ubrani w biaÅ‚e fartuchy, czepki i czapki MikoÅ‚aja, z tacÄ… pysznego ciasta rozpoczÄ™li wÄ™drówkÄ™ po klasach. Pracownicy nie szczÄ™dzili grosza, wiedzÄ…c, że zbieramy na szczytny cel.  Ciasto znikaÅ‚o w mgnieniu oka, a datki z ich sprzedaży byÅ‚y bardzo hojne!!! Ciasto byÅ‚o pyszne – takie opinie sÅ‚yszeliÅ›my. Kucharze byli dumni, że ich wyrób smakowaÅ‚. Obiecali, że przekażą wszystkim darczyÅ„com receptury gastronomiczne z których korzystali, co zresztÄ… uczynili dnia 16.12.2019r. Zebrana kwota z pierwszego dnia akcji byÅ‚a pokaźna. ZebraliÅ›my 285 zÅ‚. Huraaa!!!

Drugi i trzeci dzieÅ„ akcji 13.12.2019r. i 16.12.2019r. byÅ‚ również pracowity dla kucharzy. RozpoczÄ™li oni produkcjÄ™ „kruchych babeczek z masÄ… kokosowÄ…” pod bacznym okiem p. Bożeny Mróz. PracÄ™ wykonywali z wielkim zaangażowaniem i troskÄ… o każdy szczegóÅ‚. Zadowoleni z wypieków, o godz. 13.00 mogli zacząć sprzedawać. Babeczki również wszystkim smakowaÅ‚y. Z dwóch dni uzbieraliÅ›my kwotÄ™ 115 zÅ‚. Za okazaÅ‚Ä… pomoc kucharze wrÄ™czali obiecane receptury gastronomiczne. Łączna uzbierana kwota to 400 zÅ‚. Huraaa!!!

Dnia 17.12.2019r. w obecnoÅ›ci Pani Dyrektor odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste wrÄ™czenie zebranej kwoty Karolowi i jego mamie. Nie obyÅ‚o siÄ™ bez wzruszeÅ„ i podziÄ™kowaÅ„.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe na zabiegi rehabilitacyjne naszemu koledze Karolowi. Do podziękowań dołącza się Karol z rodziną.

Cieszymy siÄ™, że mogliÅ›my pomóc. Zawsze dostrzegaj tych, którzy potrzebujÄ… Twojej pomocy. Pomagajmy…! Å»yczymy wszystkim zdrowych, radosnych i rodzinnych ÅšwiÄ…t Bożego Narodzenia!!!

Obejrzyj zdjęcia i receptury gastronomiczne

nauczyciel – p. Bożena Mróz