http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_932/13_t2.jpgOd września 2019r. W SOSW realizowane są zajęcia z zakresu TIK. Mają one na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętnosci cyfrowych uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez 3 nauczycieli ośrodka i odbywają się w niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dostepność zasobów sprzętowych. Na zajęciach wykorzystywane są zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się uczniów z technologią oraz podnosi umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń. Realizowana na zajęciach tematyka jest dostosowywana indywidualnie do każdego ucznia i obejmuje zarówno elementarną obsługę sprzętu, jak też korzystanie z edytorów grafiki, tekstu, filmów, gier oraz programów multimedialnych.

Uczestnicy zajęć bardzo różnią się od siebie możliwościami percepcyjnymi, komunikacyjnymi oraz umiejętnościami. Tylko nieliczna grupa realizuje podstawę programową z informatyki, nie wszyscy maja dostęp do komputera w domu. Planowane zajęcia musiały więć uwzględniać nie tylko bariery w korzystaniu z komputera związane zniepełnosprawnością intelektualną, lecz również wynikające z ograniczonego dostępu do nowoczesnych technologii w środowisku domowym.

Zadaniem nauczycieli było dokonanie diagnozy oraz dostosowanie materiału w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość jak najefektywniej przetwarzać, zapamietywać i wykorzystywać treści w praktyce.

Realizowane zajęcia uwzględniają przełamywanie obaw i lęków związanych z korzystaniem z komputera. Odbywa się to poprzez zabawę (m.in. za pomocą gier komputerowych), poszukiwania i rozwijania własnego hobby (np. wyszukiwanie filmów czy klipów muzycznych na YouTube) oraz poprzez korzystanie z programów na tablicy multimedialnej. Innym celem zrealizowanych zajęć jest wsparcie procesu dydaktycznego, powtarzanie i utrwalanie materiału z lekcji. Sprzyja to lepszej realizacji podstawy programowej, a także przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu w przyszłosci. Uczniowie uczą się pisać i formatować teskty, tworzyć rysunki, dyplomy, obrabiać zdjęcia, tworzyć proste filmy. Podczas każdych zajęć prowadzący zwracają uwagę na kwestię bezpieczeństwa podczas użytkowania komputera, zarówno tą związaną z własnym zdrowiem, jak też tą z zakresu korzystania z Internetu. Podopieczni mają bowiem mniejsze zdolności do krytycznej analizy treści, co sprawia że są bardziej podatnymi na naśladowanie niewłaściwych zachowań i manipulację medialną.

Kluczową kwestię stanowi też sam proces rewalidacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Poprzez udział w zajęciach uczniowie w ciekawy sposób rozwijają procesy poznawcze, kształcą umiejętności komunikacyjne i manualne, rozwijają zainteresowania. Sprzyja to aktywizacji uczniów i rozwijaniu kompetencji kluczowych. Zdjęcia

Ewa Wińska