http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_935/0_t2.jpg11 grudnia 2019r. uczniowie kl. IV- VIII SOSW w SokóÅ‚ce mieli okazjÄ™ odwiedzić WydziaÅ‚ Fizyki Uniwersytetu w BiaÅ‚ymstoku. Pod opiekÄ… wychowawczyni i nauczycielki fizyki uczestniczyli w , specjalnie dla nich zorganizowanym wykÅ‚adzie z fizyki. SiedzÄ…c na sali wykÅ‚adowej czuli siÄ™ jak studenci oglÄ…dajÄ…c wiele ciekawych doÅ›wiadczeÅ„ ilustrujÄ…cych i tÅ‚umaczÄ…cych zjawiska fizyczne znane z życia codziennego. Niektóre byÅ‚y niezwykle widowiskowe i wzbudziÅ‚y wiele emocji. Uczniowie odwiedzili również WydziaÅ‚ Biologii, gdzie podziwiali wspaniaÅ‚Ä… wystawÄ™ poÅ›wiÄ™conÄ… cudom przyrody, oglÄ…dali elementy rafy koralowej, barwne mineraÅ‚y, żywe okazy pÅ‚azów oraz wiele innych. Po edukacyjnej części wycieczki byÅ‚ też czas na relaks w Galerii Alfa, gdzie można już byÅ‚o podziwiać piÄ™kne Å›wiÄ…teczne dekoracje i samodzielnie dokonać niewielkich zakupów. ZdjÄ™cia

L. Zajkowska