https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_934/img_8545_t2.jpgMowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.

Największą rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie- to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest ona kluczem do poznawania nowych dźwięków, słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę.

Zajęcia logopedyczne w ośrodku prowadzą panie: Elżbieta Szomko i Marta Kawrygo -Leonowicz. Zajęcia specjalistyczne odbywają się indywidualnie lub grupowo. Objęte są nimi dzieci z przedszkola, szkoły oraz wczesnego wspomagania.

Podczas realizacji zajęć wykorzystywane są elementy następujących metod:

– metoda Weroniki Sherborne,

 – metoda Dobrego Startu,

– metoda Bronisława Rocławskiego,

– metoda Marii Montessori,

– metoda kinezjologii edukacyjnej,

– elementy Metody Krakowskiej.

Cele zajęć:

  • zachęcanie do nawiązywania kontaktu werbalnego i pozawerbalnego,
  • usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych
  • utrwalenia poprawnego wzorca artykulacyjnego
  • usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej, myślenia)
  • rozwinięcia zasobu słownictwa biernego jak i czynnego,
  • - umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Zdjęcia