http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_937/20191212_101148_t2.jpgWoda ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepeÅ‚nosprawnych, szczególnie u osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW w SokóÅ‚ce – klasa I SPU oraz przedszkolaki z grupy Jagódki uczestniczÄ… w zajÄ™ciach Hydroterapii z wykorzystaniem Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawÄ™ pod kierunkiem i opiekÄ… Instruktora nauki pÅ‚ywania ksztaÅ‚tujÄ… prawidÅ‚owÄ… postawÄ™ ciaÅ‚a, uczÄ… siÄ™ radzenia z emocjami i możliwoÅ›ci ich rozÅ‚adowywania. ZajÄ™cia te zachÄ™cajÄ… do uprawiania aktywnoÅ›ci fizycznej poprzez kontakt z wodÄ… oraz zwiÄ™kszajÄ… bezpieczeÅ„stwo nad wodÄ… w czasie wolnym.

Zdjęcia

Julita Nelke